Sukutietojen keruu

Missä vaiheessa kolmas sukukirjatyö on?


Kirjan suunnittelu ja valmistelutyö ei ole uusien juridisten säännösten mukaan yhtä helppoa kuin
kahden aikaisemman. Juhani Juntusen johdolla kirjaan tarvittava aineisto muokkautuu koko ajan.

Nyt valmiina olevan aineiston lisäksi pyydetään teiltä, hyvät sukuseuran jäsenet, edelleen jäsen- ja
perhetietoja (lomake netissä), valokuvia ja etenkin tarinoita sukumme henkilöistä ja heitä
koskevista tapahtumista. Vaikka sukukirjatyö etenee hitaammin kuin ehkä odotetaan, niin se
kokoajan etenee. Kirjatyöryhmä ja sukuseuran hallitus eivät ole lannistuneet, vaan luottavat ja
uskovat kolmannen kirjan ilmestymiseen. Ajankohtaa ei kuitenkaan voi vielä ennustaa.

Marja-Leena Kemppainen


Täytetty sukutietolomake palautetaan Juhani Juntuselle (Kalevantie 36, 89800 Suomussalmi kk).


Vastaavat tiedot voi toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona (juhani1112 ( at) gmail.com).
Lomakkeen täyttämisessä on tärkeää, että ilmoittajan kytkentä Juntusiin tulee selväksi (toisin
sanoen riittävän vanha(s. 1800-luvulla) Juntunen esi-isä mainitaan). 


 

PDF-tiedostosukutietojen_tietojenkeruu.pdf (47 kB)
Sukutietolomake