Juntusten sukuseura

Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalii suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. 

Sukuseura järjestää  yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon ja harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä.

 

 

 

 

Taipalsaaren retki kesällä 2017

Oletko kiinnostunut Taipalsaaren retkestä kesällä 2017?

Kyllä 
83% 83% 
En 
0% 0% 
En osaa vielä sanoa 
16% 16%